Η Υβριδική Τηλεόραση, γνωστή και ως «Κόκκινο Κουμπί», είναι η τεχνολογία που επιτρέπει στους θεατές να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές Διαδικτύου στην τηλεόρασή τους. Οι θεατές, χωρίς κανέναν κατασκευαστικό περιορισμό, μπορούν να απολάυσουν πρόσθετο περιεχόμενο πολυμέσων μέσω των εφαρμογών που έχει αναπτύξει η Anixe.net για τις ανάγκες του κάθε καναλιού, όπως αρχείο βίντεο, προγράμματα τηλεόρασης, καιρός, ηλεκτρονικός τηλεοπτικός οδηγός, πρωτότυπο περιεχόμενο, όλα αυτά μόνο με ένα πάτημα του Κόκκινου Κουμπιού.